ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ο ηλεκτροβελονισμός έχει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι ο κλασικός βελονισμός. Ισορροπεί την απώλεια ενέργειας με επαναφόρτιση.

Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στη διαχείριση του πόνου (οξέος και χρόνιου), καθώς και στη διαχείριση ψυχικού στρες και τον μυοσκελετικών ή νευρολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό.