ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΔΙΩΝ

Ο Πελματογράφος είναι ένα σύστημα αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας στις παθήσεις ποδιών και των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος και κινητικής ανάλυσης βάδισης. Το σύστημα περιλαμβάνει λογισμικό και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την μέτρηση και αξιολόγηση της βάδισης γνωστό ως πελματογράφημα.

Τα σύγχρονα συστήματα πελματογράφων  καταγράφουν και αναλύουν την βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις και κάνουν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων.

Το πλεονέκτημα του πελματογράφου είναι ότι δε χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία, ο εξεταζόμενος δεν αισθάνεται τίποτα, δεν υπάρχει πρόσληψη φαρμάκων. Το σημαντικότερο είναι ότι βάσει της εξέτασης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ειδικών, εξατομικευμένων, ορθωτικών πελμάτων, από εξειδικευμένους επιστήμονες στην ορθωτική θεραπεία του κάτω άκρου. Έτσι, με το κατάλληλο πέλμα δίνεται και η ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα.

The φοοτ analysis is a system of assessment, diagnosis, prevention and treatment of the legs and diseases of the musculoskeletal system and kinetic walking analysis. The system includes software and equipment necessary to gauge measurement and evaluation, known as phylogram.

Modern recorder systems record and analyze gait in two-dimensional and three-dimensional graphs and make recognizable anatomic variations and lower limb conditions.
The advantage to the pediatrician is that he does not need any special preparation, the subject does not feel anything, there is no drug intake. Most importanty, the on the basis of the examination there is the possibility of manufacturing specialized, individualized orthotics, by experienced scientists in the orthotic treatment of the lower limb. So, with the appropriate tread, there is the appropriate solution to the problem